O Muzeum

MUZEUM  PARAFIALNE  im. św. JANA  SARKANDRA

Kult św. Jana Sarkandra zaczął rozpowszechniać się na Śląsku i Morawach począwszy od daty Jego męczeńskiej śmierci - 1620 roku.

W XVIII w. był już ugruntowany w jego rodzinnym mieście Skoczowie. XVII w. przekazy Komonieckiego podają jako miejsce urodzenia-kamienicę przy Rynku,sąsiadującą bezpośrednio ze skoczowskim ratuszem.

W okresie międzywojennym w przyziemiu miejscu urodzenia zorganizowano kaplicę,gdzie odbywały się nabożeństwa ku czci bł.Jana Sarkandra.

W budynku tym znalazły siedzibę organizacje katolickie,biblioteka i Czytelnia Katolicka.

II wojna światowa,czasy powojenne zmieniły dotychczasowy bieg wydarzeń,przyczyniając się do zawieszenia kultu w tym miejscu. Dopiero w 1959 roku piwniczka ponownie odzyskała swe dawne przeznaczenie i pełni je do dnia dzisiejszego.

Jesienią 1993 roku dzięki staraniom ks. Dziekana Alojzego Zubra, z pomocą władz Urzędu Miasta, przystąpiono do prac remontowych wewnątrz budynku.

W czerwcu 1994 roku ks. bp. Tadeusz Rakoczy poświęcił odnowioną kaplicę, konsekrował nowy ołtarz. Co środę o godz.18.30 odprawiane są tutaj Msze św. Właścicielem kamienicy od 1890 roku jest skoczowska parafia św. Ap. Piotra i Pawła.

W listopadzie 1994 roku oddane zostały do użytku sale ekspozycyjne. Stała ekspozycja muzeum prezentuje życie i kult św. Jana Sarkandra w Skoczowie i na Morawach. Zgromadzone eksponaty sakralne pochodzą głównie z okolicznych kościołów-parafialnego w Skoczowie, św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Są to stare kościelne druki, obrazy,rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują XVII w. konfesjonał, tabernakulum, płaskorzeźba dłuta Jana Wałacha z 1936 roku – św. Teresa nad Skoczowem.

Ostatnia sala muzealna przeznaczona jest na wystawy czasowe :malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii, tkaniny.

Wirtualny spacer

Aktualności Muzeum

Kontakt

Muzeum Parafialne im.św. Jana Sarkandra
Rynek 2
43-430 Skoczów
Godziny otwarcia

wtorek-piątek 9.30 - 16.00
sobota 9.30 - 12.00

Osoby indywidualne i grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.